Hlavní obsah

hůl

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

golfový: клю́шка для го́льфаgolfová hůl

maršálský: ма́ршальский жезлmaršálská hůl

slepecký: трость для слепы́хslepecká hůl

lyžařský: лы́жные па́лкиlyžařské hole

opírat se: опира́ться на па́лкуopírat se o hůl

přetáhnout: уда́рить па́лкой когоpřetáhnout koho holí

nad, nade: поста́вить крест на комzlomit nad kým hůl

žebrácký: ходи́ть с су́мойchodit o žebrácké holi

бе́лка: верте́ться как бе́лка в колесе́být v jednom kole, lítat jako hadr na holi

незва́ный: Незва́ный гость ху́же тата́рина.(Nezvaný) host do domu - hůl do ruky.

сума́: ходи́ть с су́мойchodit o žebrácké holi, žebrat

hůl: бе́лая тростьslepecká hůl