Hlavní obsah

chirurgický

Vyskytuje se v

nástroj: хирурги́ческие инструме́нтыmed. chirurgické nástroje

ocel: хирурги́ческая стальchirurgická ocel

tým: хирурги́ческая брига́даchirurgický tým

травмпу́нкт: круглосу́точный травмпу́нктchirurgická ambulance s nepřetržitou péčí

chirurgický: хирурги́ческое вмеша́тельствоchirurgický zákrok