Hlavní obsah

шара́х

Vyskytuje se v

гада́льный: гада́льный шарkřišťálová koule

земно́й: земно́й шарzeměkoule

возду́шный: возду́шный шарhorkovzdušný balón

průměr: диа́метр ша́раgeom. průměr koule

jasně: я́рко сия́ющий шарjasně zářící koule

koule: биллиа́рдный шарkulečníková koule

kulečníkový: билья́рдный шарkulečníková koule

levý: сдать что на ша́руudělat co levou zadní

шар: земно́й шарzeměkoule, planeta Země