Hlavní obsah

чёткий

Vyskytuje se v

вы́разиться: вы́разиться то́чно/чёткоvyjádřit se přesně/jasně

чётко: чётко определи́тьpřesně definovat

jasný: чёткое изложе́ниеjasný výklad

písmo: краси́вый/чёткий/неразбо́рчивый по́черкúhledné/čitelné/nečitelné písmo

shrnutí: кра́ткое/сжа́тое/чёткое изложе́ниеkrátké/stručné/výstižné shrnutí

stanovisko: заня́ть чёткую пози́циюzaujmout jasné stanovisko

výklad: чёткое/вразуми́тельное/дета́льное изложе́ниеjasný/srozumitelný/detailní výklad

výslovnost: пра́вильное/чёткое произноше́ниеsprávná/zřetelná výslovnost

zřetelný: чёткое произноше́ниеzřetelná výslovnost