Hlavní obsah

что́бы, чтоб [шт-]

Vyskytuje se v

для: для того́, что́бы(proto), aby

зате́м: зате́м что́быproto, aby

ра́ди: ра́ди того́, что́бы(proto), aby

я́вно: Я́вно не хоте́л, что́бы ...Vysloveně nechtěl, aby ...

пу́сто: чтоб ему́ пу́сто бы́лоaby ho čert vzal

vhodný: Не рекоменду́ется, что́бы...Není vhodné, aby...

puknout: Чтоб ты ло́пнул!Třeba si pukni!

zle: Никогда́ не быва́ет так пло́хо, что́бы не могло́ быть ещё ху́же.Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.

вме́сто: вме́сто того́ что́быmísto toho, aby