Hlavní obsah

чи́ще

Příslovce

  • čistěji

Vyskytuje se v

зарпла́та: чи́стая зарпла́таčistá mzda

чи́стый: с чи́стой со́вестьюs čistým svědomím

чи́стый: сказа́ть от чи́стого се́рдцаříci upřímně

чи́стый: чи́стая рабо́таduševní práce

чи́сто: чи́сто случа́йноúplnou náhodou

чи́стый: чи́стый во́здухčerstvý vzduch

чи́стый: чи́стая при́быльčistý zisk po odečtení srážek

чи́стый: де́лать что чи́стыми рука́миmít čisté ruce doslova i přen.

čistý: čistý tónчи́стый тон

čistý: čistý líhчи́стый спирт

čistý: čistý ziskчи́стая при́быль

čistý: čistá mzdaчи́стая зарпла́та

hrací: sport. základní/čistá hrací dobaосновно́е/чи́стое вре́мя (игры́)

mzda: čistá mzdaчи́стый дохо́д, чи́стая зарпла́та, зарпла́та-нетто

váha: čistá váhaчи́стый вес, вес не́тто

výnos: ekon. čistý/hrubý výnosчи́стый/валово́й дохо́д

zisk: čistý zisk po odečtení srážekчи́стая при́быль

zlato: pravé/ryzí zlatoчи́стое зо́лото

čirý: čirý nesmyslчи́стый вздор

důchod: čistý/hrubý důchodчи́стый/валово́й дохо́д

holý: holá pravdaчи́стая пра́вда

intonovat: čistě intonovatчи́сто интони́ровать

nerozum: holý nerozumчи́стое безрассу́дство

špatný: špatné svědomíнечи́стая со́весть

úrok: čistý/hrubý úrokчи́стый/валово́й проце́нт

útulno: V bytě je čisto a útulno.В кварти́ре чи́сто и ую́тно.

podobnost: podobnost čistě náhodnáчи́сто случа́йное совпаде́ние