Hlavní obsah

че́стно

Příslovce

Vyskytuje se v

че́стный: че́стное сло́воčestné slovo, na mou duši

fér: че́стная игра́fér hra

nekalý: нече́стная конкуре́нцияnekalá soutěž

prohlášení: че́стное заявле́ниеčestné prohlášení

skákavý: Мать честна́я!expr. Panenko skákavá!

slovo: че́стное сло́воčestné slovo

falešný: нече́стная игра́falešná hra

férově: поступа́ть че́стноférově jednat

jednat: де́йствовать че́стноjednat čestně

čestný: дать че́стное сло́воdát čestné slovo

че́стно: е́сли че́стноupřímně řečeno