Hlavní obsah

че́рез

Vyskytuje se v

пень: че́рез пень коло́дуlajdácky, halabala, ledabyle

труп: то́лько че́рез мой трупjen přes moji mrtvolu

хвати́ть: хвати́ть че́рез крайpřehnat to, přestřelit

шага́ть: шага́ть че́рез тру́пыjít přes mrtvoly

край: че́рез крайpřesmíru

поро́г: переступи́ть (че́рез) поро́гpřekročit práh/Rubikon, přen. udělat rozhodující krok

верну́ться: Верну́сь часа́ че́рез два.Vrátím se asi za dvě hodiny.

перешагну́ть: перешагну́ть че́рез препя́тствиеzdolat překážku

посте́ль: попа́сть куда че́рез посте́льdostat se kam přes postel

přehnat: (пере)хвати́ть че́рез край, hovor. перегну́ть па́лку в чёмsilně přehnat co

přestřelit: перехвати́ть че́рез крайhodně přestřelit

brčko: тяну́ть что че́рез соло́минкуsrkat co brčkem

čtvrt: че́рез пятна́дцать мину́тza čtvrt hodiny

den: че́рез две неде́лиza 14 dnů

hodina: че́рез часza hodinu přijít ap.

hodinový: че́рез ка́ждый часv hodinových intervalech

chvíle: Верну́сь че́рез мину́ту.Přijdu za chvíli.

okamžik: че́рез мину́ткуza okamžik

pár: че́рез па́ру днейza pár dní

pronést: протащи́ть че́рез грани́цуpronést přes hranici

propustit: пропусти́ть че́рез грани́цуpropustit přes hranici

přejít: перейти́ че́рез мостpřejít (přes) most

přelít: перели́ть че́рез крайpřelít přes okraj

přes, přese: е́хать че́рез го́родjet přes město

přetáhnout: перетяну́ть сви́тер че́рез го́ловуpřetáhnout svetr přes hlavu

rok: Я верну́сь че́рез год.Vrátím se za rok. po uplynutí

skákat: пры́гать че́рез скака́лкуskákat přes švihadlo

stavět: стро́ить/перебра́сывать мост че́рез реку́stavět most přes řeku

taška: су́мка че́рез плечо́taška přes rameno

za: Приду́ че́рез час.Přijdu za hodinu.

čtrnáct: че́рез две неде́лиza čtrnáct dní

do: то́чно че́рез годdo roka a do dne

jen: То́лько че́рез мой труп!Jen přes mou mrtvolu!

pastva: У него́ де́ло идёт че́рез пень коло́ду.Jde mu to jak psovi pastva.

peklo: пройти́ (че́рез) ад войны́projít peklem války

přemáhání: че́рез си́луs přemáháním

коло́да: че́рез пень коло́ду (вали́ть)dělat co halabala