Hlavní obsah

ча́стное

Podstatné jméno, rod střední-ого

Vyskytuje se v

предпринима́тельство: ча́стное предпринима́тельствоsoukromé podnikání

детекти́в: ча́стный детекти́вsoukromý detektiv

ча́стный: ча́стный слу́чайojedinělý případ

částečný: ча́стное затме́ниеastron. částečné zatmění

činný: ча́стный предпринима́тельosoba samostatně výdělečně činná

detektiv: ча́стный детекти́вsoukromý detektiv

lékař: врач ча́стной пра́ктикиsoukromý lékař

majetek: ча́стное иму́ществоsoukromý majetek

podnik: госуда́рственное/ча́стное/семе́йное предприя́тиеstátní/soukromý/rodinný podnik

podnikání: ча́стное предпринима́тельствоsoukromé podnikání

soukromí: размеще́ние в ча́стном се́ктореubytování v soukromí

soukromý: ча́стный се́кторsoukromý sektor

akce: ча́стное мероприя́тиеsoukromá akce

dopravce: ча́стный/междунаро́дный перево́зчикsoukromý/mezinárodní dopravce

klinika: глазна́я/стоматологи́ческая/ча́стная кли́никаoční/stomatologická/soukromá klinika

případ: одино́чный/исключи́тельный/ча́стный слу́чайojedinělý/mimořádný/konkrétní případ

sektor: обще́ственный/ча́стный се́кторveřejný/soukromý sektor

škola: ча́стная/госуда́рственная/церко́вная шко́лаsoukromá/státní/církevní škola

televize: госуда́рственное/ча́стное/региона́льное/обще́ственное телеви́дениеstátní/soukromá/regionální/veřejnoprávní televize

vlastník: ча́стный владе́лецsoukromý vlastník

záležitost: ча́стное де́лоsoukromá záležitost