Hlavní obsah

цивилизова́ть

Dokonavé sloveso a nedokonavé sloveso-зу́ю, -зу́ешь; -о́ванный