Hlavní obsah

це́новый

Přídavné jméno-ая, -ое

Vyskytuje se v

cenový: ра́зница/разли́чие в це́нах, це́новая ра́зницаcenový rozdíl

politika: ценова́я/нало́говая/пенсио́нная/жили́щная поли́тикаcenová/daňová/důchodová/bytová politika

rozpětí: ценово́й диапазо́нcenové rozpětí