Hlavní obsah

хрони́ческий

Vyskytuje se v

воспале́ние: о́строе/хрони́ческое воспале́ниеakutní/chronický zánět

на́сморк: хрони́ческий на́сморкchronická rýma

únavový: med. chronický únavový syndromсиндро́м хрони́ческой уста́лости

chronický: chronická nemocхрони́ческая боле́знь

piják: notorický pijákго́рький пья́ница, хрони́ческий алкого́лик

zdravotní: chronické zdravotní problémyхрони́ческие пробле́мы здоро́вья