Hlavní obsah

хране́ние

Podstatné jméno, rod střední

  1. u(s)chovávání, skladování, chráněníсрок хране́ния(minimální) trvanlivost (do) na obalu potravin, skladovatelnostка́мера хране́нияúschovna zavazadel ap.
  2. přechovávání drog ap.

Vyskytuje se v

ка́мера: ка́мера хране́ния (багажа́)úschovna (zavazadel)

datum: срок хране́нияdatum spotřeby potravin

ochrana: хране́ние компью́терных да́нныхvýp. ochrana počítačových dat

zavazadlo: ка́мера хране́нияúschovna zavazadel

archivování: архи́вное хране́ние материа́ловarchivování materiálů

prošlý: просро́ченные проду́кты, проду́кты с исте́кшим сро́ком хране́нияprošlé potraviny

skladovací: температу́ра хране́нияskladovací teplota

trvanlivost: (минима́льный) срок хране́ния(minimální) trvanlivost

trvanlivý: молоко́ дли́тельного хране́нияtrvanlivé mléko

úschova: сдать на хране́ниеdát do úschovy

úschovna: ка́мера хране́ния багажа́úschovna zavazadel

хране́ние: срок хране́ния(minimální) trvanlivost (do) na obalu potravin, skladovatelnost