Hlavní obsah

хоте́ть

Nedokonavé slovesoхочу́, хо́чешь, хо́чет, хоти́м, хоти́те, хотя́т; хоти

  1. кого/чего, кого/что chtít bonbon ap., přát si, žádat pít, peníze ap.Что вы хоти́те?Co chcete?Я хоте́л бы говори́ть с...Chtěl bych mluvit s...
  2. кого/чего, чтобы snažit se o co, toužit po kom/čem po porozumění ap., usilovat o koho/co

Vyskytuje se v

хотя́: хотя́ иačkoliv, i když

сдать: Я хочу́ сдать в аре́нду нежило́й объе́кт.Chci pronajmout nebytový objekt.

умира́ть: Умира́ю есть хочу́.expr. Umírám hladem.

я́вно: Я́вно не хоте́л, что́бы ...Vysloveně nechtěl, aby ...

chtít: хо́чешь не хо́чешьať chceš nebo ne

děkovat: Спаси́бо, не хочу́.Děkuji, nechci.

dělat: Де́лай, как хо́чешь.Dělej, jak chceš.

hlad: (Я) хочу́ есть.Mám hlad.

chápat: Я не понима́ю, чего́ вы от меня́ хоти́те.Nechápu, co po mně chcete.

přát si: хоте́ть ребёнкаpřát si dítě

zvědavý: Мне интере́сно..., Я хочу́ знать...Jsem zvědavý...

: Пусть говоря́т, что хотя́т.Ať si kdo chce co chce říká.

nechtě, nechtíc: во́лей-нево́лей, хо́чешь не хо́чешь, понево́леchtě nechtě

sto: быть не прочь, быть скло́нным, стра́шно хоте́тьmít sto chutí...

хоте́ть: Что вы хоти́те?Co chcete?