Hlavní obsah

хирурги́чески

Vyskytuje se v

chirurgický: хирурги́ческое вмеша́тельствоchirurgický zákrok

nástroj: хирурги́ческие инструме́нтыmed. chirurgické nástroje

ocel: хирурги́ческая стальchirurgická ocel

tým: хирурги́ческая брига́даchirurgický tým