Hlavní obsah

уче́бный

Vyskytuje se v

заведе́ние: уче́бное заведе́ниеškola

закры́тый: закры́тое уче́бное заведе́ниеinternátní škola

год: уче́бный годškolní rok

вы́сший: вы́сшее уче́бное заведе́ниеvysoká škola

заведе́ние: вы́сшее уче́бное заведе́ниеvysoká škola

полуго́дие: уче́бное полуго́диеškolní pololetí

cvičný: cvičný poplachуче́бная трево́га

obor: studijní oborуче́бная специа́льность

osnova: učební osnovyуче́бная програ́мма

plán: časový/učební plánвременно́й/уче́бный план

předmět: povinné/nepovinné předmětyобяза́тельные/необяза́тельные (уче́бные) предме́ты

rok: školní rokуче́бный год

středisko: školicí střediskoуче́бный центр

studijní: studijní odděleníуче́бный отде́л, уче́бная часть

studijní: studijní obor(уче́бная) специа́льность

studijní: studijní plánуче́бный план, план обуче́ния

školní: školní rokуче́бный год

zařízení: školské zařízeníуче́бное заведе́ние

škola: vysoká školaвы́сшее уче́бное заведе́ние, вуз

tábor: výcvikový táborуче́бный ла́герь