Hlavní obsah

уче́бный

Vyskytuje se v

закры́тый: закры́тое уче́бное заведе́ниеinternátní škola

год: уче́бный годškolní rok

вы́сший: вы́сшее уче́бное заведе́ниеvysoká škola

полуго́дие: уче́бное полуго́диеškolní pololetí

уче́бный: уче́бное заведе́ниеškola

cvičný: уче́бная трево́гаcvičný poplach

obor: уче́бная специа́льностьstudijní obor

osnova: уче́бная програ́ммаučební osnovy

plán: временно́й/уче́бный планčasový/učební plán

předmět: обяза́тельные/необяза́тельные (уче́бные) предме́тыpovinné/nepovinné předměty

rok: уче́бный годškolní rok

středisko: уче́бный центрškolicí středisko

studijní: уче́бный отде́л, уче́бная частьstudijní oddělení

školní: уче́бный годškolní rok

zařízení: уче́бное заведе́ниеškolské zařízení

škola: вы́сшее уче́бное заведе́ние, вузvysoká škola

tábor: уче́бный ла́герьvýcvikový tábor

заведе́ние: уче́бное заведе́ниеškola