Hlavní obsah

уха́

Vyskytuje se v

востро́: держа́ть у́хо востро́mít se na pozoru, být ve střehu

лапша́: ве́шать лапшу́ на́ уши комуvodit za nos, věšet bulíky na nos komu

прясть: прясть уша́миstříhat ušima o koni ap.

разве́сить: разве́сить у́шиdůvěřivě naslouchat

ры́ло: ни уха́ ни ры́ла не смы́слитhouby tomu kdo rozumí

туго́й: туг на́ ухоnedoslýchá, je nahluchlý

у́хо: влюби́ться по́ ушиpo uši se zamilovat

у́хо: поста́вить на́ ушиzburcovat, zalarmovat policii ap.

влюби́ться: влюби́ться по́ ушиzamilovat se po uši

вну́тренний: вну́треннее у́хоvnitřní ucho

у́хо: вну́треннее/сре́днее/нару́жное у́хоvnitřní/střední/zevní ucho

у́хо: Он туг на́ уши.Špatně slyší., Je nahluchlý.

у́хо: во все у́ши слу́шатьnastražit uši, pozorně poslouchat

гуде́ть: (У меня́) гуди́т в уша́х.Hučí mi v uších.

шуме́ть: У меня́ шуми́т в уша́х.Hučí mi v uších.

ве́рить: не ве́рить свои́м уша́м/глаза́мnevěřit vlastním uším/očím

втре́скаться: втре́скаться по́ ушиpo uši se zabouchnout

долг: по́ уши в долга́хaž po uši v dluzích, zadlužit se až po uši

край: слу́шать что кра́ем у́хаposlouchat co na půl ucha

лоб: Вы́ше лба у́ши не расту́т.Žádný strom neroste do nebe.

смы́слить: Ни уха́ ни ры́ла не смы́слит.Rozumí tomu jako koza petrželi.

у́хо: Вы́ше лба у́ши не расту́т.Nikdo nepřekročí svůj stín.

у́хо: У стен есть у́ши.I zdi mají uši.

у́хо: медве́дь на́ ухо наступи́л комуnemá hudební sluch

oslí: oslí ušiосли́ные у́ши, přen. v knize заги́б страни́цы

po: zamilovat se po ušiвлюби́ться по́ уши

střední: anat. střední uchoсре́днее у́хо

ucho: anat. vnitřní/střední/zevní uchoвну́треннее/сре́днее/нару́жное у́хо

ucho: med. zánět středního uchaвоспале́ние сре́днего у́ха

ucho: úsměv od ucha k uchuулы́бка до уше́й

ucho: dát za uchoдать в у́хо

vnější: anat. vnější uchoнару́жное у́хо

zánět: zánět středního uchaвоспале́ние сре́днего у́ха

zevní: anat. zevní uchoнару́жное у́хо

do: šeptat co do ucha komuшепта́ть что на́ ухо кому

hučení: hučení v ušíchгуде́ние в уша́х

rybí: rybí polévkaры́бный суп, уха́

stříhat: stříhat ušimaшевели́ть/прясть уша́ми

šeptat: šeptat do uchaшепта́ть на́ ухо

šuškat: šuškat do uchaшепта́ть на́ ухо

ucho: zacpat si ušiзаткну́ть (себе́) у́ши

ucho: čepice s ušimaша́пка с уша́ми, уша́нка

vrazit: jednu vrazit komuсви́стнуть кого по́ уху

zadlužený: (být) zadlužený až po ušiпо́ уши в долга́х кто

zalehnout: Zalehlo mi v uších.Мне у́ши заложи́ло.

zčervenat: zčervenat až po ušiпокрасне́ть до уше́й

zvonění: zvonění v ušíchтинни́тус, звон в уша́х

dluh: topit se v dluzíchбыть по́ уши в долга́х

krk: Je po krk v dluzích.Он по́ уши в долга́х.

slyšet: Slyšel jsem to na vlastní uši.Я э́то слы́шал со́бственными уша́ми.

tam: pouštět jedním uchem tam, druhým venпропуска́ть ми́мо уше́й, в одно́ у́хо влета́ет, в друго́е вылета́ет

ucho: jedním uchem tam, druhým venв одно́ у́хо вошло́, в друго́е вы́шло, пропуска́ть ми́мо уше́й

ucho: nevěřit vlastním ušímне ве́рить свои́м уша́м

ucho: být zamilován až po ušiвлюби́ться по́ уши

úsměv: úsměv od ucha k uchuрот до уше́й

vězet: vězet po uši v dluzíchбыть по́ уши в долга́х

vlastní: nevěřit vlastním ušímне ве́рить со́бственным уша́м

vytahat: vytahat koho za ušiнадра́ть у́ши кому

zacpat: zacpat si ušiзаткну́ть себе́ у́ши

začervenat se: začervenat se až po ušiпокрасне́ть до уше́й

zamilovaný: Je do ní zamilovaný až po uši.Он влюблён в неё по́ уши.

zamilovat se: zamilovat se po ušiвлюби́ться по́ уши