Hlavní obsah

у́стно

Vyskytuje se v

podání: у́стное преда́ниеústní podání

slovesnost: у́стное наро́дное тво́рчествоústní lidová slovesnost

zkouška: пи́сьменный/у́стный экза́менpísemná/ústní zkouška

sdělení: у́стное/пи́сьменное сообще́ниеústní/písemné sdělení

ústní: у́стный экза́менústní zkouška

zkoušení: у́стный опро́сústní zkoušení