Hlavní obsah

устано́вленный

Vyskytuje se v

срок: в устано́вленные сро́киve stanovených termínech

флажо́к: установи́ть флажо́кzaškrtnout políčko

identita: ověřit čí identituустанови́ть ли́чность кого

instalovat: instalovat programустанови́ть/инсталли́ровать програ́мму

nájem: stanovit nájemустанови́ть аре́ндную пла́ту

navázat: navázat diplomatické styky/spolupráciустанови́ть дипломати́ческие отноше́ния/сотру́дничество

navázat: navázat oční kontaktустанови́ть зри́тельный конта́кт

podmínka: stanovit podmínkyустанови́ть усло́вия

prokázat: prokázat vinuустанови́ть вино́вность

prokázat: prokázat totožnost osobyустанови́ть иденти́чность лица́

styk: navázat/zakázat styk s kýmустанови́ть/запрети́ть конта́кт/связь с кем/чем

určit: určit otcovstvíустанови́ть отцо́вство