Hlavní obsah

усло́вие

Podstatné jméno, rod střední

  1. podmínka, předpoklad
  2. усло́вия podmínky, okolnostiусло́вия труда́pracovní podmínkyусло́вия платежа́platební podmínkyусло́вия догово́раsmluvní podmínkyусло́вия поста́вкиdodací podmínky
  3. усло́вия pravidla, podmínky chování na kolejích ap.

Vyskytuje se v

бытово́й: бытовы́е усло́вияživotní podmínky

пого́дный: пого́дные усло́вияpovětrnostní podmínky

ра́вный: на ра́вных усло́вияхza stejných podmínek

труд: усло́вия труда́pracovní podmínky

жили́щный: жили́щные усло́вияbytové podmínky

определённый: при определённых усло́вияхza určitých podmínek

jistý: при определённых усло́вияхza jistých podmínek

podmínka: усло́вия платежа́platební podmínky

provozní: усло́вия рабо́тыprovozní podmínky

ideální: идеа́льные усло́вияideální podmínky

klást: ста́вить усло́вияklást si podmínky

povětrnostní: пого́дные усло́вияpovětrnostní podmínky

připravit: подгото́вить подходя́щие усло́вияpřipravit vhodné podmínky

snížený: в усло́виях ограни́ченной ви́димостиdopr. při snížené viditelnosti

určitý: при определённых усло́вияхza určitých podmínek

ztížený: затруднённые усло́вияztížené podmínky

předpoklad: при том усло́вии, что ...za předpokladu, že...

усло́вие: усло́вия труда́pracovní podmínky