Hlavní obsah

уси́лие

Podstatné jméno, rod střední

  • úsilí, usilování, snahaсде́лать уси́лие над собо́йpřemoci se, (vyna)snažit se, přičinit se

Vyskytuje se v

перечеркну́ть: перечеркну́ть уси́лияzmařit úsilí

соединённый: соединёнными уси́лиямиspolečným úsilím

obvodový: каса́тельное уси́лиеfyz. obvodová síla

tažný: си́ла тя́ги, тя́говое уси́лиеfyz. tažná síla

úsilí: совме́стными уси́лиямиspolečným úsilím

enormní: огро́мное уси́лиеenormní úsilí

maximum: ма́ксимум уси́лийmaximum úsilí

přičinění: без (со́бственных) уси́лий/стара́нийbez (vlastního) přičinění

vynaložit: приложи́ть все уси́лия для чегоvynaložit veškeré úsilí na co

vypětí: напряга́я все си́лы, прилага́я все уси́лияs vypětím všech sil

уси́лие: сде́лать уси́лие над собо́йpřemoci se, (vyna)snažit se, přičinit se