Hlavní obsah

упрощённый

Vyskytuje se v

účetnictví: упрощённый бухга́лтерский учёт, проста́я бухгалте́рияjednoduché účetnictví

zjednodušit: упрости́ть уравне́ниеmat. zjednodušit rovnici