Hlavní obsah

упрощённо

Vyskytuje se v

účetnictví: упрощённый бухга́лтерский учёт, проста́я бухгалте́рияjednoduché účetnictví