Hlavní obsah

удостове́ренный

Příčestí-ая, -ое

Vyskytuje se v

totožnost: Предъяви́те докуме́нты., Удостове́рьте свою́ ли́чность.Prokažte svou totožnost.

удостове́ренный: нотариа́льно удостове́ренный перево́дnotářsky potvrzený překlad