Hlavní obsah

удовлетвори́ть

Vyskytuje se v

přání: Мы удовлетвори́ли Ва́ше жела́ние.Vyhověli jsme Vašemu přání.

poptávka: удовлетвори́ть спросuspokojit poptávku

prosba: удовлетвори́ть про́сьбу кого/чегоvyslyšet čí prosbu

vyhovět: удовлетвори́ть заявле́ниеvyhovět žádosti

potřeba: удовлетвори́ть свои́ потре́бностиuspokojit své potřeby

zvědavost: удовлетвори́ть чьё любопы́тствоu(spo)kojit čí zvědavost