Hlavní obsah

уголо́вный

Přídavné jméno-ая, -ое

  • trestníуголо́вная отве́тственностьtrestní odpovědnostуголо́вное де́лоtrestní řízeníуголо́вное преступле́ниеtrestný čin, zločinуголо́вный ко́дексtrestní zákoníkуголо́вный престу́пникzločinec

Vyskytuje se v

пра́во: уголо́вное/конституцио́нное/гражда́нское пра́воtrestní/ústavní/občanské právo

уголо́вный: уголо́вная отве́тственностьtrestní odpovědnost

элеме́нт: уголо́вные элеме́нтыzločinné živly

преступле́ние: уголо́вное преступле́ниеtrestný čin

čin: (уголо́вное) преступле́ниеpráv. trestný čin

odpovědnost: уголо́вная отве́тственностьtrestní odpovědnost

právo: гражда́нское/семе́йное/уголо́вное пра́воpráv. občanské/rodinné/trestní právo

proces: уголо́вный/гражда́нский проце́ссtrestní/civilní proces

řízení: уголо́вное де́лоtrestní řízení

trestní: уголо́вный ко́дексtrestní zákoník

zákoník: гражда́нский/торго́вый/уголо́вный ко́дексobčanský/obchodní/trestní zákoník

stíhat: пресле́довать в уголо́вном/суде́бном поря́дкеstíhat trestně/soudně

ро́зыск: уголо́вный ро́зыскkriminální služba