Hlavní obsah

уво́ленный

Vyskytuje se v

профнеприго́дность: уво́лить за профнеприго́дностьpropustit z důvodu profesní nezpůsobilosti

уво́лить: уво́лить в запа́с когоpřevést koho do zálohy

сокраще́ние: уво́лен по сокраще́нию шта́товpropuštěn z důvodu snižování stavu zaměstnanců

dostat: быть уво́лен (с рабо́ты)dostat výpověď

padák: вы́лететь (с рабо́ты), быть уво́леннымdostat padáka v práci ap.

služba: уво́лить кого со слу́жбыpostavit koho mimo službu

propustit: неме́дленно уво́лить когоpropustit koho na hodinu

propuštěný: уво́ленный рабо́тникpropuštěný zaměstnanec

vyhodit: уво́лить с рабо́тыvyhodit koho z práce

výpověď: уво́лить рабо́тника (с рабо́ты)dát výpověď zaměstnanci

zprostit: уво́лить с вое́нной слу́жбыzprostit vojenské služby

záloha: уво́лить в запа́с когоpřevést koho do zálohy