Hlavní obsah

уважа́емый

Vyskytuje se v

гость: Уважа́емые го́сти...Vážení hosté...

paní: Уважа́емая госпожа́!Vážená paní!

přítel: Уважа́емые друзья́!Vážení přátelé!

spoluobčan: Уважа́емые сооте́чественники!Vážení spoluobčané!

vážený: Уважа́емый господи́н Но́вак.Vážený pane Nováku.

уважа́емый: Уважа́емые го́сти!Vážení hosté!