Hlavní obsah

тюре́мный

Vyskytuje se v

надзира́тель: тюре́мный надзира́тельvězeňský dozorce

приговори́ть: приговори́ть к тюре́мному заключе́ниюodsoudit k odnětí svobody

смотри́тель: тюре́мный смотри́тельvězeňský dozorce

cela: тюре́мная ка́мераvězeňská cela

dozor: тюре́мная стра́жаvězeňský dozor

dozorce: тюре́мный надзира́тельvězeňský dozorce

odsoudit: приговори́ть к тюре́мному заключе́ниюodsoudit k odnětí svobody

vězeňský: тюре́мный надзира́тельvězeňský dozorce

ка́мера: (тюре́мная) ка́мера(vězeňská) cela