Hlavní obsah

трава́

Vyskytuje se v

со́рный: со́рная трава́plevel

ти́ше: ти́ше воды́, ни́же тра́выtichý jako beránek

bylinkový: зелёное ма́сло, сли́вочное ма́сло с тра́вамиbylinkový máslo

hokej: хокке́й на траве́pozemní hokej

pozemní: хокке́й на траве́sport. pozemní hokej

velkokvětý: простре́л большо́й/кру́пный, сон-трава́ больша́яkoniklec velkokvětý

bylina: лека́рственное расте́ние, целе́бная трава́léčivá bylina léčivka

léčivý: лека́рственные тра́выléčivé byliny

trs: куст тра́выtrs trávy

uválet: помя́ть траву́uválet trávu

трава́: со́рная трава́plevel