Hlavní obsah

ткнуть

Dokonavé slovesoткну, ткнёшь