Hlavní obsah

теа́тр

Podstatné jméno, rod mužský

  • анатоми́ческий теа́тр zast.pitevna

Vyskytuje se v

теа́тр: теа́тр вое́нных де́йствийbojiště

жест: теа́тр же́стовpantomima

ку́кла: теа́тр ку́колloutkové divadlo

марионе́тка: теа́тр марионе́токloutkové divadlo

миниатю́ра: теа́тр миниатю́рdivadlo malých forem

биле́т: биле́т в теа́трvstupenka do divadla

доста́ть: доста́ть биле́т в теа́трsehnat lístek do divadla

пусти́ть: пусти́ть дете́й в теа́трpustit děti do divadla

absurdní: теа́тр абсу́рдаabsurdní divadlo

amatérský: самоде́ятельный теа́трamatérské divadlo

divadlo: Национа́льный теа́трNárodní divadlo

experimentální: эксперимента́льный теа́трexperimentální divadlo

loutkový: ку́кольный теа́тр, теа́тр ку́колloutkové divadlo

abonmá: абонеме́нт в теа́трabonmá do divadla

lístek: биле́т на конце́рт/в теа́трlístek na koncert/do divadla

maňáskový: ку́кольный теа́трmaňáskové divadlo

návštěva: посеще́ние теа́траnávštěva divadla

předplatit (si): абони́ровать ло́жу в теа́треpředplatit si lóži v divadle

předplatné: абонеме́нт в теа́трpředplatné do divadla

studio: теа́тр-сту́дияdivadelní studio

vstupenka: биле́т в теа́трvstupenka do divadla

zarezervovat: заброни́ровать биле́т в теа́трzarezervovat (si) lístek do divadla