Hlavní obsah

твёрже

Příslovceсрав. ст.

  • tvrději, pevněji

Vyskytuje se v

валю́та: твёрдая валю́таtvrdá měna

нёбо: твёрдое/мя́гкое нёбоtvrdé/měkké patro

то́пливо: твёрдое то́пливоpevné palivo

твёрдо: Он твёрдо убеждён, что ...Je pevně přesvědčen, že ...

dřevo: твёрдое/мя́гкое де́ревоtvrdé/měkké dřevo

natvrdo: твёрдая па́йкаpájení natvrdo

palivo: твёрдое/газообра́зное/жи́дкое то́пливоtuhé/plynné/tekuté palivo

patro: твёрдое/мя́гкое нёбоtvrdé/měkké patro

pevný: твёрдое состоя́ниеfyz. pevné skupenství

plena: твёрдая/мя́гкая мозгова́я оболо́чкаtvrdá/měkká plena mozková

sněť: твёрдая головня́ пшени́цыmazlavá sněť pšeničná

souhláska: твёрдый/мя́гкий согла́сныйtvrdá/měkká souhláska

stav: твёрдое/жи́дкое/газообра́зное состоя́ниеpevný/kapalný/plynný stav

topení: отопле́ние твёрдым то́пливомtopení na tuhá paliva

tvrdý: твёрдое де́ревоtvrdé dřevo

znak: твёрдый/мя́гкий знакling. tvrdý/měkký znak

bonbon: леденцы́, твёрдые конфе́тыtvrdé bonbony

nabídka: твёрдая/свобо́дная офе́ртаzávazná/nezávazná nabídka

skupenství: твёрдое/жи́дкое/газообра́зное состоя́ниеpevné/kapalné/plynné skupenství

tuhý: твёрдое то́пливоtuhé palivo

oříšek: твёрдый оре́шек, тру́дная зада́чаpřen. tvrdý oříšek

zásada: име́ть твёрдые убежде́нияmít pevné zásady

твёрдый: твёрдый окла́дfixní plat