Hlavní obsah

тако́й

Vyskytuje se v

впечатле́ние: тако́е впечатле́ние, что (будто)...zdá se, jako kdyby, (mám) dojem, že...

даль: таку́ю дальtakovou dálku jet ap.

о́браз: таки́м о́бразомtak(to), tímto způsobem, takhle

о́браз: таки́м о́бразом(a) tedy, tudíž, (a) tak

пиро́г: Вот таки́е пироги́!Tak se věci mají!

слу́чай: в тако́м слу́чаеv tom případě, tak

сяко́й: тако́й-сяко́йbudižkničemu, mizera, darebák

взду́мать: Что ты взду́мал встава́ть в таку́ю рань?Co tě to napadlo vstávat tak brzo?

же: тако́й жеstejný, ten samý

раскла́д: Вот тако́й раскла́д.Věci se mají takhle.

тако́й-то: в тако́м-то ча́суv tu a v tu hodinu

узна́ть: Разреши́те узна́ть, кто вы тако́й?Mohu se zeptat, co vy jste zač?

шту́ка: Вот така́я шту́ка!To je ale věc!

dalece: tak dalece natolikнасто́лько, в тако́й ме́ре

stejný: na vlas stejnýточь-в-то́чь, то́чно тако́й же

tak: Tak to je., Tak se věci mají.Таки́е-то дела́.

za: za všechny prachyтако́го поиска́ть (на́до)

způsob: stejným způsobemтаки́м же о́бразом

co: Co (se) pamatuju, byl vždycky takový.Наско́лько я по́мню, он всегда́ был тако́й.

dojem: Mám dojem, že...У меня́ тако́е впечатле́ние, что...

nějaký: Jsi dnes nějaký jiný.Ты сего́дня како́й-то не тако́й.

okolnost: za těchto okolnostíпри таки́х обстоя́тельствах

on, ona, ono: Co on je zač?Кто он тако́й?

případ: v takovém případěв тако́м слу́чае

to: To prší!Вот тако́й дождь!

žertovat: O takových věcech se nežertuje.Таки́ми веща́ми не шу́тят.

takový: Takový je život!Жизнь така́я!