Hlavní obsah

тако́в

Zájmeno-а́, -о́

  • takový (je)Таково́ о́бщее мне́ние.Takový je (vše)obecný názor.

Vyskytuje se v

поп: Како́в поп, тако́в и прихо́д.Jaký pán, takový krám.

jaký: Како́в поп, тако́в и прихо́д.Jaký pán, takový krám.

krám: како́в поп, тако́в и прихо́дjaký pán, takový krám

pán: Како́в поп, тако́в и прихо́д.Jaký pán, takový krám.

takový: Како́в поп, тако́в и прихо́д.Jaký pán, takový kmán.

тако́в: и был тако́вa byl pryč, a zmizel