Hlavní obsah

счита́ться

Nedokonavé sloveso-а́юсь, -а́ешься

  1. hovor.с кем vyrovnávat (se), vypořádávat (se) s kým s věřiteli, závazky ap.
  2. с кем/чем počítat s čím, věnovat pozornost komu/čemu, brát v úvahu coсчита́ться с мне́нием други́хbrát v úvahu mínění druhých
  3. кем/чем být pokládán za koho/co za přítele ap., být známý jako kdo/co hudebník ap., mít pověst koho odborníka ap.
  4. vážit si, cenit si přítele, kvality ap., oceňovat koho/co práci ap.

Vyskytuje se v

ohled: brát ohled na kohoпринима́ть во внима́ние кого, счита́ться с кем

pasovat se: pasovat se na skutečného odborníkaсчита́ться настоя́щим экспе́ртом

ohled: bez ohledu na to, že...незави́симо от того́, что..., не счита́ясь с тем, что..., несмотря́ на то́, что...

počítat: To se nepočítá!Э́то не счита́ется!