Hlavní obsah

сто́ить

Nedokonavé sloveso-о́ю, -о́ишь

  1. не сто́ит nestojí (to) za to

Vyskytuje se v

копе́йка: копе́йки сто́итstojí to pár halířů, je to levné

мизи́нец: Он не сто́ит ва́шего мизи́нца.Nesahá vám ani po kotníky.

ско́лько: Ско́лько (э́то) сто́ит?Kolik (to) stojí?

вы́есть: что вы́еденного яйца́ не сто́итco nestojí za zlámanou grešli, není to důležité, nemá to význam

кол: Коло́м в го́рле стои́т.Uvízlo mi to v krku.

моги́ла: Одно́й ного́й в моги́ле стои́т.Je jednou nohou v hrobě.

пень: кто стои́т как пеньkdo stojí jako zařezaný

ста́туя: стои́т как ста́туяstojí jako solný sloup

шелохну́ться: Стой и не шелохни́сь!Stůj, ani se nehni!

co: во что бы то ни ста́ло, ско́лько бы э́то ни сто́илоstůj co stůj

málo: Спаси́бо. Не сто́ит.Děkuji. Za málo.

stát: Во́лосы ды́бом стоя́т.Vlasy stojí hrůzou.

cena: Э́то не име́ет значе́ния., Не сто́ит.Nemá to cenu.

čekat: Э́того сто́ило ожида́ть.To se dalo čekat.

dát se: Э́того сто́ило ожида́ть.To se dalo čekat.

dilema: Стою́ на распу́тье.Mám velké dilema.

hnout se: (Стой!) Не дви́гайся!Ani se nehni!

jasno: Стои́т я́сная пого́да.Je úplně jasno.

minimálně: Э́то сто́ит ми́нимум три ты́сячи рубле́й.Stojí to minimálně tři tisíce rublů.

prachy: сто́ить бе́шеные ба́бкиstát šílené prachy

řeč: Об э́том и говори́ть не сто́ит.Nestojí to ani za řeč.

spoléhat (se): Не сто́ит рассчи́тывать на...Nelze spoléhat na...

sucho: Сто́ит за́суха.Panuje velké sucho.

škoda: не сто́ит говори́тьškoda mluvit

zkouška: Сто́ит попыта́ться.Za zkoušku to stojí.

bačkora: Э́то не сто́ит вы́еденного яйца́.Stojí to za starou bačkoru.

houby: Вы́еденного яйца́ не сто́ит., Ло́маного гроша́ не сто́ит.Stojí to za houby.

osmnáct: Они́ одного́ по́ля я́годки., Оди́н друго́го сто́ит.Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet.

přibitý: Он стои́т как вко́панный.Stojí jako přibitý.

zastavit: Стой!Zastavit stát!

zlámaný: ни гроша́ не сто́итьnestát za zlámanou grešli

сто́ить: Ско́лько э́то сто́ит?Kolik to stojí?