Hlavní obsah

стациона́рный

Vyskytuje se v

linka: стациона́рный (телефо́н)pevná linka

oddělení: пала́тный ко́рпус больни́цы, стациона́рное отделе́ниеlůžkové oddělení v nemocnici

stacionární: стациона́рный дви́гательtech. stacionární motor

ústavní: стациона́рное лече́ниеústavní léčení