Hlavní obsah

статья́

Vyskytuje se v

передово́й: передова́я статья́úvodní článek, úvodník

статья́: слова́рная статья́(slovníkové) heslo

hlavička: заголо́вок статьи́hlavička článku

na základě: на основа́нии статьи́na základě článku

opravný: регули́рующая статья́opravná položka

úvodní: передова́я статья́úvodní článek úvodník

pojednání: нау́чная статья́, нау́чное сочине́ниеvědecké pojednání

pomlouvačný: клеветни́ческая статья́pomlouvačný článek

slovníkový: слова́рная статья́slovníkové heslo

výtah: резюме́ статьи́výtah z článku

čára: победи́ть/проигра́ть по всем статья́мvyhrát/prohrát na celé čáře

zátah: написа́ть статью́ за оди́н присе́стnapsat článek na jeden zátah

о́собь: о́собь статья́kapitola sama pro sebe