Hlavní obsah

стано́к

Vyskytuje se v

сверли́льный: сверли́льный стано́кvrtačka

тка́цкий: тка́цкий стано́кtkalcovský stav

тока́рный: тока́рный стано́кsoustruh

точи́льный: точи́льный стано́кbruska

holicí: (бри́твенный) стано́к(čepelkový) holicí strojek

lis: печа́тный стано́кtiskařský lis

stroj: металлоре́жущий стано́кobráběcí stroj

tkalcovský: тка́цкий стано́к/челно́кtkalcovský stav/člunek

hoblovací: строга́льный стано́к, электроруба́нокhoblovací stroj

obráběcí: отрезно́й/обраба́тывающий стано́к, стано́к для ре́зкиobráběcí stroj

stojan: сбо́рочный стано́кmontážní stojan