Hlavní obsah

сре́дний

Vyskytuje se v

во́зраст: сре́дний во́зрастprůměrný věk, věkový průměr

всео́бщий: всео́бщее сре́днее образова́ниеvšeobecné střední vzdělání

мука́: мука́ гру́бого/сре́днего/ме́лкого помо́лаhrubá/polohrubá/hladká mouka

образова́ние: сре́днее образова́ниеstředoškolské vzdělání

па́лец: сре́дний па́лецprostředník

рука́: сре́дней руки́průměrný, druhořadý, nedůležitý, nevýznamný

у́хо: вну́треннее/сре́днее/нару́жное у́хоvnitřní/střední/zevní ucho

рост: высо́кий/ни́зкий/сре́дний ростvysoká/malá/střední postava

ско́рость: сре́дняя ско́ростьprůměrná rychlost

aritmetický: сре́днее арифмети́ческоеaritmetický průměr

déšť: форзи́ция сре́дняяbot. zlatý déšť

mzda: минима́льная/сре́дняя зарпла́таminimální/průměrná mzda

polohrubý: мука́ сре́днего помо́лаpolohrubá mouka

průměr: арифмети́ческое/геометри́ческое сре́днееaritmetický/geometrický průměr

rod: мужско́й/же́нский/сре́дний родmužský/ženský/střední rod

střední: сре́днее у́хоanat. střední ucho

teplota: сре́дняя температу́раprůměrná teplota

tok: ве́рхнее/сре́днее/ни́жнее тече́ние реки́horní/střední/dolní tok řeky

ucho: вну́треннее/сре́днее/нару́жное у́хоanat. vnitřní/střední/zevní ucho

váha: тяжёлый/сре́дний/лёгкий весtěžká/střední/lehká váha

věk: сре́дний во́зрастprůměrný věk

vzdělání: нача́льное/сре́днее/вы́сшее образова́ниеzákladní/střední/vyšší vzdělání

zánět: воспале́ние сре́днего у́хаzánět středního ucha

délka: сре́дняя продолжи́тельность жи́зниprůměrná délka života

pokročilý: англи́йский для продолжа́ющих/сре́днего у́ровняangličtina pro středně pokročilé

raketa: раке́та сре́днего ра́диусаraketa středního doletu

rychlost: сре́дняя ско́ростьprůměrná rychlost

středně: сре́днего ро́стаstředně vysoký

středoškolský: сре́днее образо́ваниеstředoškolské vzdělání

škola: нача́льная/сре́дняя шко́лаzákladní/střední

třída: сре́дний классstřední třída

všeobecný: (все)о́бщее сре́днее образова́ниеvšeobecné střední vzdělání

vzrůst: высо́кий/ни́зкий/сре́дний ростvysoký/malý/střední vzrůst

сре́дний: вы́ше сре́днегоnadprůměrně, nadprůměrný, nad normu