Hlavní obsah

спустя́

Předložka

  • что po uplynutí čeho, po čem, za coмно́го лет спустя́po mnoha letech

Vyskytuje se v

спусти́ть: спустя́ рукава́ledabyle, lajdácky, nedbale

спустя́: мно́го лет спустя́po mnoha letech

čas: не́которое вре́мя спустя́po čase

poté: час спустя́hodinu poté

hodina: че́рез полчаса́, полчаса́ спустя́za půl hodiny po uplynutí

nedlouho: немно́го спустя́nedlouho poté

po: спустя́, по истече́нии чегоpo uplynutí čeho

рука́в: рабо́тать спустя́ рукава́dělat ledabyle, flákat