Hlavní obsah

спорти́вно

Vyskytuje se v

гимна́стика: спорти́вная/худо́жественная гимна́стикаsportovní/moderní gymnastika

зал: спорти́вный/гимнасти́ческий залtělocvična

ориенти́рование: спорти́вное ориенти́рованиеorientační běh

принадле́жность: спорти́вные/садо́вые принадле́жностиsportovní/zahradnické potřeby

о́бувь: ко́жаная/зи́мняя/спорти́вная/дома́шняя о́бувьkožená/zimní/sportovní/domácí obuv

спорти́вный: спорти́вная площа́дкаhřiště

ходьба́: спорти́вная ходьба́(sportovní) chůze

běh: спорти́вное ориенти́рованиеorientační běh

gymnastika: худо́жественная/спорти́вная/во́дная гимна́стикаmoderní/sportovní/vodní gymnastika

komplex: развлека́тельный/торго́вый/спорти́вный ко́мплексzábavní/nákupní/sportovní komplex

motocykl: спорти́вный мотоци́кл, спортба́йкzávodní motocykl

orientační: спорти́вное ориенти́рованиеsport. orientační běh

plavání: спорти́вное/марафо́нское пла́ваниеzávodní/dálkové plavání

souprava: спорти́вный костю́мtepláková souprava

sportovní: спорти́вная гимна́стикаsportovní gymnastika

střelec: спорти́вный стрело́кsportovní střelec

areál: спорти́вный ко́мплексsportovní areál

gymnastka: спорти́вная гимна́сткаsportovní gymnastka

hala: спортза́л, спорти́вный залsportovní hala

jednota: спорти́вное о́бществоtělovýchovná jednota

kalhoty: спорти́вные/вельве́товые брю́киsportovní/manšestrové kalhoty

komentář: спорти́вный коммента́рийsportovní komentář

oblečení: спорти́вная/дома́шняя оде́ждаsportovní/domácí oblečení

oddíl: спорти́вный отря́дsportovní oddíl

podnik: спорти́вное/культу́рное мероприя́тиеsportovní/kulturní podnik

potřeba: спорттова́ры, спорти́вные това́рыsportovní potřeby

rubrika: спорти́вная ру́брикаsportovní rubrika

soutěž: спорти́вное соревнова́ниеsportovní soutěž

talent: спорти́вный/музыка́льный тала́нтsportovní/hudební talent

teplákový: спорти́вный/трениро́вочный костю́мtepláková souprava

třída: спорти́вный разря́дvýkonnostní třída

výkon: спорти́вные достиже́нияsportovní výkony

vyžití (se): спорти́вное развлече́ниеsportovní vyžití