Hlavní obsah

специа́льно

Vyskytuje se v

корреспонде́нт: специа́льный корреспонде́нтzvláštní zpravodaj

специа́льный: специа́льное зада́ниеspeciální úkol velmi důležitý

эффе́кт: специа́льные эффе́ктыzvláštní efekty

dopisovatel: спецко́р, специа́льный корреспонде́нтzvláštní dopisovatel

mapa: табли́ца (специа́льных) си́мволовvýp. mapa znaků

zpravodaj: специа́льный/вое́нный корреспонде́нтzvláštní/válečný zpravodaj

zvláštní: спецко́р, специа́льный корреспонде́нтzvláštní zpravodaj

akční: специа́льная цена́akční cena

časopis: специа́льный/нау́чный журна́лodborný/vědecký časopis

komise: специа́льная/экспе́ртная коми́ссияzvláštní/expertní komise

literatura: худо́жественная/специа́льная литерату́раkrásná/odborná literatura

název: (специа́льный) те́рминodborný název

speciální: специа́льная шко́лаspeciální škola

terminologie: специа́льная терминоло́гияodborná terminologie

vyslanec: специа́льный посла́нникzvláštní vyslanec