Hlavní obsah

сотру́дничество

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

navázat: navázat diplomatické styky/spolupráciустанови́ть дипломати́ческие отноше́ния/сотру́дничество