Hlavní obsah

соревнова́ние

Vyskytuje se v

па́рник: Росси́йские па́рники в соревнова́нии за́няли тре́тье ме́сто.Ruský krasobruslařský pár získal v soutěži třetí místo.

soutěž: свобо́дное соревнова́ниеsvobodná soutěž

závod: ко́мплексное пла́вание, соревнова́ние в ко́мплексном пла́ванииpolohový závod v plavání

odhlásit: отмени́ть уча́стие в соревнова́нииodhlásit koho ze soutěže

plavecký: соревнова́ния по пла́ваниюplavecké závody

sjezd: соревнова́ния по скоростно́му спу́скуzávod ve sjezdu

soutěžní: жюри́ соревнова́нияsoutěžní porota