Hlavní obsah

соотве́тствующий

Vyskytuje se v

plnit: plnit svůj účelсоотве́тствовать своему́ назначе́нию

postrádat: Postrádají odpovídající zkušenosti.У них отсу́тствует соотве́тствующий о́пыт.

splňovat: splňovat všechny předpokladyсоотве́тствовать тре́бованиям

důsledek: vyvodit důsledkyсде́лать соотве́тствующие вы́воды