Hlavní obsah

соотве́тствующий

Vyskytuje se v

plnit: соотве́тствовать своему́ назначе́ниюplnit svůj účel

postrádat: У них отсу́тствует соотве́тствующий о́пыт.Postrádají odpovídající zkušenosti.

splňovat: соотве́тствовать тре́бованиямsplňovat všechny předpoklady

důsledek: сде́лать соотве́тствующие вы́водыvyvodit důsledky