Hlavní obsah

соотве́тственный

Vyskytuje se v

souhlasný: соотве́тственные углы́geom. souhlasné úhly

adekvátně: оде́ться соотве́тственноadekvátně se obléci

соотве́тственно: соотве́тственно с чемpodle čeho, v souladu s čím