Hlavní obsah

соль

Vyskytuje se v

пова́ренный: пова́ренная сольkuchyňská sůl

посы́пать: посы́пать со́лью(p)osolit

draselný: ка́лиевые со́лиdraselné soli

kamenný: ка́менная сольkamenná sůl

sodný: хлори́д на́трия, ку́хонная сольchlorid sodný kuchyňská sůl

sůl: ка́менная/морска́я сольminer. kamenná/mořská sůl

koupel: пе́на/соль для ва́нныpěna/sůl do koupele

posypový: разбра́сыватель со́ли и пе́скаposypový vůz

zrnko: крупи́нка со́лиzrnko soli

zlato: Соль доро́же зо́лота.Sůl nad zlato.

соль: ка́менная/морска́я сольkamenná/mořská sůl