Hlavní obsah

со́лнечно

Vyskytuje se v

пого́да: со́лнечная пого́даslunečné počasí

радиа́ция: со́лнечная радиа́цияsluneční záření

со́лнечный: со́лнечная систе́маsluneční soustava

počasí: со́лнечная/дождли́вая пого́даslunečné/deštivé počasí

sluneční: со́лнечные часы́sluneční hodiny

úplný: по́лное со́лнечное затме́ниеastron. úplné zatmění Slunce

prasátko: пуска́ть со́лнечные за́йчикиházet prasátka

solární: со́лнечная батаре́я/пане́льsolární baterie/panel

spektrum: со́лнечный спектр, спектр со́лнцаsluneční spektrum

svit: со́лнечный/лу́нный светsluneční/měsíční svit

úžeh: получи́ть со́лнечный уда́рdostat úžeh

zatmění: по́лное/части́чное со́лнечное затме́ниеúplné/částečné zatmění Slunce

систе́ма: со́лнечная систе́маsluneční soustava